Xin chào, chúng tôi muốn gặp bạn.

Chúng tôi cần hỏi bạn một số câu hỏi, để chúng tôi có thể xác định mức giá tốt nhất cho bảo hiểm sức khỏe của bạn.

Tên của bạn là gì?

Sau khi điền, nhấn Kế tiếp Để tiếp tục.