Xin chào, chúng tôi muốn gặp bạn.

Chúng tôi cần hỏi bạn một số câu hỏi để chúng tôi có thể xác định giá tốt nhất cho bảo hiểm du lịch của bạn.

Tên của bạn là gì?

Sau khi điền, nhấn Kế tiếp Để tiếp tục.