Top
Free Consultation!
×
ONLINE 1 PROMOTION today! 35% Discount for Insurance Car and Motorcycle!!! ONLY ONLINE ORDER - not available with call centers.

Customers from Morotai Island just bought Health Insurance from General Takaful Insurance

×
VINARE

Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm
- Đầu tư theo luật định.

Phạm vi kinh doanh: Trong và ngoài nước

Các nghiệp vụ tái bảo hiểm chính
- Tài sản (Hoả hoạn, Rủi ro công nghiệp)
- Kỹ thuật (Xây dựng, Lắp đặt, Máy móc, Thiết bị điện tử, …)
- Hàng hải (Thân tàu, Hàng hóa, P&I, …)
- Các rủi ro hỗn hợp (Gián đoạn kinh doanh, Trách nhiệm, …)
- Hàng không
- Dầu khí (Thăm dò, Khai thác, Vận hành, …)
- Nhân thọ
- Các nghiệp vụ khác (Xe cơ giới, Con người, Nông nghiệp, …)

Năng lực cạnh tranh
♦ Định vị thị trường
- Thu thập và xử lý thông tin
- Cơ cấu và đính giá các giải pháp chuyển giao rủi ro
- Đảm bảo việc tái bảo hiểm đa dạng và bền vững

♦ Quan hệ đối tác tin cậy và dựa trên các cam kết
- Nhà cung cấp năng lực quản lý rủi ro hàng đầu
- Nhà cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu

♦ Con người và văn hóa doanh nghiệp
- Môi trường làm việc thu hút nhân tài