Top
Nói chuyện ngay
Tư vấn miễn phí!
×
KHUYẾN MÃI 1 TRỰC TUYẾN ngay hôm nay! Giảm giá 35% cho bảo hiểm Xe hơiXe máy!!! CHỈ ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN - không khả dụng với các trung tâm cuộc gọi.

Khách hàng từ đảo Morotai vừa mua Bảo hiểm y tế từ bảo hiểm chung Takaful

×

Cam kết bảo mật

Asura cam kết bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu cá nhân và thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này cho thấy cách Asura quản lý thông tin cá nhân chúng tôi có được, sử dụng và xuất bản và cách liên hệ với Asura nếu bạn có thêm câu hỏi về việc quản lý dữ liệu cá nhân của mình. Chính sách này không bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập hoặc sở hữu bởi Asura hoặc cơ quan công ty của nó, liên quan đến các nhân viên làm việc trong đó.


Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân là bất kỳ dạng thông tin hoặc ý kiến nào, dù đúng hay sai, xác định một người hoặc cá nhân. Ví dụ: tên người, địa chỉ, số liên lạc và địa chỉ email.

Thông tin nhạy cảm là một thể loại đặc biệt của thông tin cá nhân. Bao gồm trong thông tin nhạy cảm là thông tin về sức khỏe và chủng tộc, bộ lạc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, thành viên chính trị, việc làm hoặc hiệp hội thương mại, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, sở thích tình dục và lịch sử tội phạm.


Asura thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Asura sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân về bạn một cách hợp pháp và công bằng. Asura thu thập thông tin cá nhân theo nhiều cách khác nhau. Trong thực tế, Asura thường thu thập thông tin cá nhân (hoặc từ đại diện chính thức của bạn) khi:

 • Bạn yêu cầu báo giá cho một sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi đối tác bảo hiểm của chúng tôi.

 • Bạn mua hoặc đăng ký một sản phẩm được cung cấp thông qua Asura hoặc đối tác bảo hiểm của chúng tôi.

 • Bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, thư, e-mail hoặc qua trực tuyến.

 • Bạn truy cập trang web Asura (bao gồm cả khi bạn yêu cầu báo giá). Chúng tôi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cho bạn, hoặc

 • Bạn tham gia vào tất cả các hình thức khuyến mãi, thi đấu, ưu đãi đặc biệt hoặc ưu đãi khác với Asura hoặc với các đối tác của Asura.

Tại một số thời điểm nhất định, Asura thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng từ các bên thứ ba làm việc với Asura hoặc từ các nguồn thông tin mở khác, hoặc từ danh sách tiếp thị và những thứ tương tự mà Asura có được một cách hợp pháp.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân của người khác (ví dụ: thành viên gia đình) cho Asura, vui lòng đảm bảo thông báo trước chính sách này cho bên liên quan.


Thông tin cá nhân như những gì được Asura thu thập và lưu trữ?

Loại thông tin cá nhân được Asura thu thập và lưu trữ tùy thuộc vào các điều kiện thu thập thông tin, bao gồm các điều kiện mà Asura thu thập thông tin từ bạn với tư cách là khách hàng, đối tác bảo hiểm, bên liên quan, nhà thầu, người xin việc hoặc với tư cách là một bên khác.

Ví dụ: nếu bạn yêu cầu báo giá từ sản phẩm hoặc dịch vụ do đối tác bảo hiểm Asura cung cấp, chúng tôi sẽ yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và khác thông tin mà chúng tôi cần để cung cấp giá. Nếu bạn giao dịch với Asura trong một khả năng nhất định (như đối tác bảo hiểm, nhà cung cấp hoặc các bên liên quan), chúng tôi sẽ hỏi tên, chi tiết liên hệ và thông tin khác mà bạn muốn cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp thông qua trang web hoặc từ trung tâm liên hệ của chúng tôi (đối với nhu cầu tìm so sánh giá, yêu cầu báo giá hoặc mua sản phẩm), sẽ được Asura thu thập và lưu trữ.

Để có thể cung cấp một số dịch vụ, chúng tôi được yêu cầu thu thập và lưu trữ một số thông tin nhạy cảm về bạn (chẳng hạn như thông tin y tế hoặc lối sống của bạn), ví dụ như khi bạn muốn có được so sánh giá của bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm y tế. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhạy cảm về bạn với sự đồng ý của bạn (trừ khi chúng tôi được phép hoặc yêu cầu hợp pháp để thu thập thông tin đó).

Nếu bạn muốn cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba thông qua Asura (ví dụ: việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua trang web của bên thứ ba được kết nối với Asura), thông tin được bên thứ ba thu thập và quản lý, hãy đảm bảo bạn đã tìm hiểu quyền riêng tư chính sách được áp dụng bởi bên đó, trước khi quyết định cung cấp dữ liệu của bạn.

Trong một số điều kiện nhất định, chúng tôi sẽ theo dõi và ghi lại các cuộc gọi điện thoại mà bạn đã gửi cho chúng tôi. Ví dụ: các cuộc gọi mà trung tâm liên lạc của chúng tôi nhận được được theo dõi và ghi lại cho mục đích đào tạo, dịch vụ khách hàng và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. Một số sản phẩm được bán bởi các đối tác bảo hiểm của chúng tôi có thể bao gồm nhiều người (ví dụ: chính sách bảo hiểm y tế cho gia đình và các cặp vợ chồng bao gồm hai hoặc nhiều người). Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về người phối ngẫu hoặc người được bảo hiểm trong chính sách, bạn phải có sự cho phép của bên liên quan để cung cấp thông tin đó cho chúng tôi và bạn phải thông báo chính sách này cho các bên đó.

Nếu chúng tôi không thể lấy thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc không thể giao dịch với bạn hoặc tổ chức / cơ quan được kết nối với bạn.


Asura sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, bao gồm:

 • cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi

 • Trả lời câu hỏi và cung cấp dịch vụ cho khách hàng

 • Thông báo cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng về các sản phẩm, dịch vụ và khuyến mại khác mà chúng tôi cho là hấp dẫn đối với họ

 • Đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các đối tác bảo hiểm tham gia

 • Duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

 • Đáp ứng các quy định và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi

 • Quản lý và giải quyết các khiếu nại và các vấn đề pháp lý và thương mại

 • Đánh giá chất lượng của những người xin việc để sau này được đưa vào làm nhân viên trong hiện tại hoặc trong tương lai

 • Duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác bảo hiểm, nhà cung cấp và các bên liên quan

 • Thực hiện các chức năng nội bộ bao gồm đào tạo

 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác được yêu cầu hoặc ủy quyền hợp pháp, bao gồm các lợi ích khác mà bạn đã đồng ý. Thỏa thuận có thể ở dạng văn bản hoặc không bằng lời nói (bằng lời nói) hoặc ngụ ý bởi hành động của bạn.


Trong những điều kiện nào Asura sẽ mở thông tin cá nhân của bạn cho công chúng?

Để điều hành một doanh nghiệp và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể mở một số thông tin về bạn. Cụ thể, thông tin cá nhân của bạn có thể được phân phối giữa các lĩnh vực kinh doanh Asura cho các mục đích có mục đích được giải thích trong chính sách này.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên (khi thích hợp và phù hợp):

 • Apabila Anda adalah pelanggan kami, kami dapat membuka informasi pribada Anda kepada mitra asuransi kami (sebelum memutuskan untuk memberikan informasi Anda kepada mitra asuransi kami secara langsung atau lewat link pada website kami, mohon baca kebijakan privasi yang diterapkan oleh masing-masing mitra asuransi tersebut)

 • Penasehat profesional (seperti pengacara atau auditor)

 • Các đối tác bảo hiểm bị ràng buộc bởi một hợp đồng với chúng tôi, bao gồm:

  1. Nhà cung cấp dịch vụ CNTT

  2. Nhà điều hành hệ thống thanh toán và tổ chức tài chính

  3. Các tổ chức hợp pháp có quyền từ Asura để tiến hành các hoạt động xúc tiến, nghiên cứu hoặc tiếp thị

 • Cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ

 • Các bên khác thay mặt bạn, bao gồm những người bạn chỉ định, người thực hiện, ủy thác và đại diện pháp lý.


Ưu đãi trực tiếp

Nếu bạn là người tiêu dùng của chúng tôi hoặc có tiềm năng trở thành người tiêu dùng, thỉnh thoảng chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thông báo về các sản phẩm và dịch vụ do Asura và các đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp, phù hợp với bạn. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư, điện thoại, e-mail hoặc SMS.

Bạn sẽ được coi là đồng ý chấp nhận đề nghị từ chúng tôi theo những cách trên nếu bạn không chọn từ chối chấp nhận đề nghị từ chúng tôi. Điều này sẽ kéo dài cho đến một thời gian không xác định, ngoại trừ hoặc cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi ngừng gửi ưu đãi. Bạn có thể chọn không nhận thông tin đấu thầu bất cứ khi nào bạn muốn.

Nếu bạn muốn biết làm thế nào Asura có được thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với Nhân viên quyền riêng tư của chúng tôi. Asura sẽ thông báo cho bạn, trừ khi nó không thể được thực hiện vì những lý do nhất định.


Làm thế nào bạn có thể chọn để không còn chấp nhận cung cấp trực tiếp?

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc bạn không muốn được liên hệ theo những cách được đề cập ở trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ với Cán bộ quyền riêng tư của chúng tôi.

Trong một số điều kiện nhất định, chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn để thu thập một số thông tin bổ sung, để xác minh danh tính của bạn hoặc để làm rõ yêu cầu của bạn.


Asura có mở / truyền bá thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho các bên khác ở nước ngoài không?

Một số đối tác bảo hiểm của chúng tôi có thể được đặt ở nước ngoài. Do đó, Asura có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên liên quan ở nước ngoài, bao gồm các bên liên quan ở Hoa Kỳ, Singapore và Hồng Kông.

Ví dụ: Tại một số thời điểm nhất định, chúng tôi sử dụng các cơ sở thuộc sở hữu của bên thứ ba để cung cấp hoặc lưu trữ thông tin. Các trang web bên thứ ba này được quản lý bởi một cơ quan hoặc tổ chức khác ngoài Asura và một số trang web này được đặt ở nước ngoài.


Sử dụng các dấu hiệu nhận dạng chính phủ

Asura sẽ không sử dụng dữ liệu liên quan đến ID chính phủ Tiếng Việt, như số SIM, số ID làm biến để nhận dạng ai đó.


Chất lượng và bảo mật dữ liệu

Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin của bạn ở dạng bản cứng hoặc dạng điện tử. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi việc lạm dụng, can thiệp, mất mát, truy cập trái phép, sửa đổi và tiết lộ.

Bảo vệ này có thể bao gồm một số hệ thống và biện pháp bảo mật thông tin liên lạc, cũng như một nơi để bảo mật các tài liệu cứng. Ngoài ra, việc cho phép truy cập thông tin cá nhân chỉ dành cho các bên hợp pháp để có quyền truy cập.

Chúng tôi dựa vào thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ để điều hành doanh nghiệp của mình. Vì lý do này, điều rất quan trọng đối với chúng tôi là có thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Nếu bạn cảm thấy thông tin cá nhân bạn cung cấp không chính xác, không đầy đủ, không phải là thông tin mới nhất và không liên quan hoặc thậm chí sai, vui lòng liên hệ với Cán bộ quyền riêng tư của chúng tôi. Asura sẽ giúp sửa thông tin này.


Sử dụng trang web

Trang web Asura được đặt và hoạt động trong một môi trường được đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, bạn phải thận trọng về các rủi ro khác nhau có thể tránh được khi bạn gửi thông tin cá nhân qua internet.

Cookies là một phần thông tin mà một trang web chuyển đến máy tính của bạn cho mục đích ghi âm. Thông tin được thu thập có thể được Asura sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn khi tương tác trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập một số thông tin phi cá nhân từ trang web của chúng tôi để giúp cải thiện chất lượng dịch vụ và tiếp thị trực tuyến từ Asura. Thông tin phi cá nhân này được thu thập có thể giúp chúng tôi cải thiện nội dung và điều hướng trang web của Asura.

Khi bạn truy cập trang web trực tuyến của chúng tôi, hệ thống của chúng tôi có thể thu thập thông tin về chuyến thăm của bạn cho mục đích thống kê, bao gồm:

 • Địa chỉ máy chủ

 • Tên miền cấp cao (TLD), ví dụ: .com, .net, .co.id, .co và các tên khác

 • Thời gian và ngày thăm của bạn

 • Các trang mà bạn truy cập và dữ liệu hoặc tài liệu mà bạn tải xuống khi truy cập trang web của chúng tôi

 • Các trang web khác mà bạn đã truy cập trước đó

 • Thông tin về chuyến thăm của bạn: bạn đã bao giờ truy cập trang web của chúng tôi trước đây

 • Loại trình duyệt bạn sử dụng


Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Mặc dù Asura cung cấp các liên kết đề cập đến các trang của trang web bên thứ ba, Asura không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn của các trang web bên thứ ba này.

Liên kết nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và liên kết không phải là một hình thức quảng cáo từ Asura cho các trang web của bên thứ ba. Kiểm tra chính sách bảo mật của mỗi bên thứ ba có liên quan trước khi cung cấp thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn.


Cách truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập để thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã lưu trữ bằng cách liên hệ với Nhân viên quyền riêng tư của chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập cho bạn trong khi vẫn phải tuân theo luật pháp và quy định hiện hành.

Trong một số điều kiện, yêu cầu truy cập thông tin cá nhân có thể bị từ chối. Thí dụ:

 • Truy cập thông tin cá nhân có thể ảnh hưởng hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

 • Yêu cầu truy cập là không phù hợp và đáng lo ngại.

 • Thông tin bạn muốn truy cập liên quan đến quy trình pháp lý đang hoặc sẽ xảy ra và thông tin đó thường không thể truy cập được liên quan đến quy trình pháp lý.

 • Cấp quyền truy cập là một bước bất hợp pháp.

 • Luật áp dụng hoặc quy định cấm truy cập.

 • Cung cấp quyền truy cập sẽ có xu hướng gây tổn hại cho một hành động thực thi đang được thực hiện bởi các cơ quan chức năng hoặc các cơ quan liên quan.

 • Việc cung cấp quyền truy cập có thể tiết lộ thông tin đánh giá liên quan đến việc ra quyết định nhạy cảm và thương mại; hoặc là

 • Truy cập dữ liệu và thông tin có thể gây ra mối đe dọa cho cuộc sống, sức khỏe và an ninh của người khác hoặc công chúng.


Làm thế nào để truyền đạt khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư?

Vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo mật của chúng tôi thông qua các chi tiết chúng tôi cung cấp dưới đây nếu bạn có khiếu nại hoặc quan ngại cụ thể về cách Asura thu thập hoặc chăm sóc thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ kiểm tra khiếu nại của bạn và sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 30 ngày.


Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?

Liên lạc với chúng tôi nếu bạn:

 • Có câu hỏi, sự chú ý đặc biệt hoặc khiếu nại về cách Asura thu thập hoặc chăm sóc thông tin cá nhân của bạn.

 • Muốn có một bản sao cứng của chính sách quyền riêng tư này hoặc muốn thảo luận về các vấn đề khác liên quan đến chính sách này hoặc các vấn đề riêng tư nói chung.

 • Muốn có quyền truy cập để thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.